EL PROJECTE

A on?

La zona de restauració del Riu Llobregat és el tram comprès entre les poblacions de l’àrea metropolitana de Barcelona, El Papiol, Pallejà i Sant Andreu de la Barca. És el tram aigües avall de la confluència del riu Llobregat amb la Riera de Rubí.

Per a què?

Aquest projecte té com a objectiu la millora ambiental del riu des del punt de vista ecològic, com a sistema natural, per tal de potenciar i millorar la seva funció com a connector ecològic, amb la finalitat de recuperar, el màxim possible, els seus valors naturals i la seva biodiversitat.

Els aspectes més importants es resumeixen en els següents trets:

  • Crear unes condicions favorables (morfològica i  hidràulicament) per a l’autorecuperació del sistema natural
  • Estabilitzar la llera i fer possible el creixement de vegetació de ribera compatible amb la freqüència d’avingudes i inundacions pròpies del riu
  • Crear comunitats de ribera continues que funcionin com a corredor biològic
  • Fomentar les espècies autòctones i eliminar les al·lòctones
  • Recuperar el bosc de ribera i tots els seus hàbitats
  • Recuperar les zones de refugi i hàbitat per fauna
  • Fomentar i facilitar el gaudi del riu per part de la població, fent èmfasi en els aspectes paisatgístics i ecològics i fen-t’ho compatible amb la conservació.

Com?

Volem que tothom pugui aportar idees i pugui participar en el projecte.  Volem escoltar tothom que tingui algo a dir i volem valorar totes les propostes. Volem treballar amb tota persona o entitat que vulgui col·laborar. Entenem que el total és més que la suma de les parts i per això sumem i fem sinèrgies. A l’apartat “Participa” et mostrem com.

Quan?

El projecte s’executarà entre entre la tardor de 2.009 i 2.010

Pots consultar el calendari aqui

Per què?

Son moltes les pressions i els impactes que sofreix el riu. Algunes no les podem eliminar, d’altres parcialment i, en tot lo possible, procurarem millorar les condicions ambientals del riu.

A continuació, només alguns exemples. Trobareu més informació a les entrades del blog o a la categoria “Pressions i impactes”

Alteracions morfològiques per grans infraestructures

Pont de l'AVE

Pont de l'AVE

Riberes sense bosc de ribera

Vista aèria a Pallejà

Vista aèria a Pallejà amb molta presència d'espècies invasores

Residus

Residus enmig del riu, alguns molt tòxics

Residus enmig del riu, alguns molt tòxics

Pressió ramadera que evita la regeneració del bosc

Ramat d'ovelles i cabres

Ramat d'ovelles i cabres

I què es farà?

Tenim una idea del que volem fer, pero abans ho volem comunicar i volem que el màxim possible de persones, entitats, empreses, administracions i qualsevol hi estigui d’acord. Res és fàcil, però tampoc impossible. Per això esperem la teva participació.

El projecte al Google Earth

Descarrega’t l’arxiu del projecte aquí

Vista general del projecte

Vista general del projecte

El finançament

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) en finança un 70% gràcies a la seva línia d’ajuts de restauració fluvial. El 30% restant el posem des d’Acciónatura gràcies a una base de socis i empreses que aporten una quota periòdica per poder portar a terme aquest projecte i molts d’altres.

Anuncis

%d bloggers like this: